osäker

osäker
• otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig
law
• labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil
• instabil, osäker, ostadig, vacklande
• famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig
• förlägen, generad, besvärad, förvirrad, villrådig, osäker, tveksam
• svävande, osäker, vacklande, tvekande, vag, tvivelaktig
• labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil
• labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • osäker — adj ( t, osäkra) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • ostadig — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • föränderlig, ostadig, växlande, obeständig, variabel, fluktuerande, mutabel law • labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil • vinglig • labil, ostadig, osäker, vacklande,… …   Svensk synonymlexikon

  • vacklande — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • svävande, osäker, vacklande, tvekande, vag, tvivelaktig • ostadig • instabil, osäker, ostadig, vacklande, fladdrig • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil • hållningslös, karaktärslös,… …   Svensk synonymlexikon

  • villrådig — • förlägen, generad, besvärad, förvirrad, villrådig, osäker, tveksam • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig, oviss …   Svensk synonymlexikon

  • instabil — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil …   Svensk synonymlexikon

  • Байрами, Эмир — Эмир Байрами …   Википедия

  • besvärad — • förlägen, generad, besvärad, förvirrad, villrådig, osäker, tveksam • sorgsen, missmodig, ängslig, oroad, bedrövad, besvärad …   Svensk synonymlexikon

  • brydd — • förlägen, generad, besvärad, förvirrad, villrådig, osäker, tveksam …   Svensk synonymlexikon

  • famlande — law • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig …   Svensk synonymlexikon

  • fåraktig — • förlägen, generad, besvärad, förvirrad, villrådig, osäker, tveksam …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”